How Air Conditioning Work

Monday, February 9, 2009

Faktor-Faktor Kejuruteraan Didalam Sistem Bekalan Air

Faktor-Faktor Kejuruteraan Didalam Sistem Bekalan Air

1. Kala rekabentuk
- tempoh 5 tahun, 10 tahun dan sebagainya.
2. Jumlah Permintaan
- kegunaan domestik dan pertanian.
3. Tahap dan Keberkesanan Perkhidmatan
- kuantiti air yang dapat banyak permintaan.
- kualiti air yang dibekalkan.
4. Mengenal Pasti Sumber Air Mentah
5. Kemampuan
- mengolah dan membekalkan.
- dari segi penyimpanan, pemprosesan dan rawatan.

No comments:

Post a Comment

DIY Ductwork Installation

Typical Leak Search and Repair on Commercial A/C - Part I